Slovník Staré Češtiny

Ke stažení Slovník Staré Češtiny

Detail produktu Slovník Staré Češtiny
Verze (je už nová verze?) Ano
Stránka produktu Slovník Staré Češtiny
Datum vydání
Stažení za týden 46
Stažení celkem 78005
Operační systém iOS, Android 4 a vyšší
Velikost souboru 2,27 MB


Ke stažení Slovník Staré Češtiny

Elektronický slovník staré češtiny – Ústav pro jazyk …

… Elektronický slovník staré češtiny byl zahájen v roce 2005 a je zpracováván v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR. Zachycuje slovní zásobu češtiny od počátků jejího písemného doložení do konce 15 …

http://www.ujc.cas.cz/o-ustavu/oddeleni/oddeleni-vyvoje-jazyka/ukoly-elektronicky-slovnik-stare-cestiny.html

Vyhledávání

Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym Ridics) v rámci…

http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx

RANÁ Stará Čeština | Nový encyklopedický slovník češtiny

Rejzek, J. Ještě k fonetickým vlivům staré němčiny na starou češtinu. Bohemistyka 3, 2003, 251–264. Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek, 1968 (http://vokabular.ujc.cas.cz/).​

https://www.czechency.org/slovnik/RAN%C3%81%20STAR%C3%81%20%C4%8CE%C5%A0TINA

Slovníček staré češtiny – František Šimek | Databáze …

Slovník tento je především rozdílový. Snaží se zachytiti co možná všechna slova, jež se častěji vyskytují v starší češtině a jež buď nadobro zanikla nebo jejichž význam, vazba, tvar nebo rod se liší …

https://www.databazeknih.cz/knihy/slovnicek-stare-cestiny-187863

Historický vývoj češtiny – Wikipedie

… české překlady slov a frází vepsané do cizojazyčného textu) a přípisky (záznamy v češtině, které se neváží k cizojazyčnému textu). V židovských spisech se dochovaly rovněž hebrejským písmem psané …

https://cs.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%BD_v%C3%BDvoj_%C4%8De%C5%A1tiny

Slovník Staré ČeštinyPodobné slovníky: