Slovník Spisovné Češtiny Ujc

Ke stažení Slovník Spisovné Češtiny Ujc

Detail produktu Slovník Spisovné Češtiny Ujc
Verze (je už nová verze?) Ano
Stránka produktu Slovník Spisovné Češtiny Ujc
Datum vydání
Stažení za týden 51
Stažení celkem 79550
Operační systém iOS, Android 4 a vyšší
Velikost souboru 1,1 MB


Ke stažení Slovník Spisovné Češtiny Ujc

Internetová jazyková příručka – O příručce

… ASCS), Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ) a Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ), který vznikl v 60. letech 20. století. Informace v něm uvedené, které jsou v určitých …

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=_about

Slovník spisovné češtiny – Wikipedie

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, zkratka SSČ, je normativní[1] výkladový slovník českého jazyka zpracovaný a průběžně aktualizovaný Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky …

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovn%C3%ADk_spisovn%C3%A9_%C4%8De%C5%A1tiny

Příruční slovník a databáze lexikálního archivu

… materiál, na jehož základě vznikly všechny reprezentativní výkladové slovníky češtiny. Základní, tzv. 1. materiál archivu, sloužil jako východisko pro zpracování Příručního slovníku jazyka českého.

http://bara.ujc.cas.cz/psjc/

Proofreading.cz » Slovník spisovné češtiny online

… jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR. Po vyhledání konkrétního slova se vám kromě tabulky se skloňováním a případné definice zobrazí i možnost najít daný výraz také v uvedeném slovníku (a k …

Slovník spisovné češtiny online


Oddělení současné lexikologie a lexikografie – Ústav pro …

… terminologického oddělení) ÚJČ AV ČR, v. v. i., je výzkum a lexikografické zpracování slovní zásoby současné spisovné češtiny. V souvislosti s tím je věnována pozornost teoretickým otázkám lexikologie …

http://www.ujc.cas.cz/o-ustavu/oddeleni/oddeleni-soucasne-lexikologie-a-lexikografie/

Slovník Spisovné Češtiny UjcPodobné slovníky: