Slovensky Lexikalny Slovnik

Ke stažení Slovensky Lexikalny Slovnik

Detail produktu Slovensky Lexikalny Slovnik
Verze (je už nová verze?) Ano
Stránka produktu Slovensky Lexikalny Slovnik
Datum vydání
Stažení za týden 92
Stažení celkem 82170
Operační systém iOS, Android 4 a vyšší
Velikost souboru 1,56 MB


Ke stažení Slovensky Lexikalny Slovnik

Kniha Sasko – magdeburské právo na Slovensku | Moja …

… súčasnej slovenčiny. Slovenský preklad z pera pani Dr. Papsonovej je preto uverejnený paralelne k odpisu nemeckej predlohy z roku 1378. Súčasťou prekladu je bohatý poznámkový aparát, v ktorom autorka …

https://www.moja-kniha.cz/kniha/sasko-magdeburske-pravo-na-slovensku

Jazykovedné štúdie Xxxii – autorov kolektív | Knihy.ABZ …

… Transonymizácia ako lexikálny jav Alexandra Chomová Posesívne vs. neposesívne a propriálny systém 269 275 283 263 2. Toponymia Rudolf Šrámek Potřeba slovníku slovanských topolexémů a topoetymonú …

https://knihy.abz.cz/prodej/jazykovedne-studie-xxxii

Voda KSB | KSB a DVTR

Zaujímavý paradox ukazuje slovo „Rozšafný“: – uvážene prezieravý, uvážlivý, rozvážny, rozumný: r. hospodár, správca, r-á gazdiná; (Slovník slovenského jazyka z rokov 1959-68)

http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-2/

Naše řeč – Slovenský příspěvek k lexikologii

… lexikálněsémantických útvarech. Při své úzké návaznosti na zpracovávaný Historický slovník slovenského jazyka je tato monografie dalším dokladem vědecké podnětnosti diachronního studia slovní zásoby.

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=6672

Kniha Nový pohľad do autorskej diene Antona Bernoláka …

… a že jazykovedné dielo A. Bernoláka predstavuje úplne nový text. ktorý je samostatným dielom prvého kodifikátora lspisovnej slovenčiny. Autor podáva gramatický a lexikálny opis slovenčiny z

https://www.dobre-knihy.cz/novy-pohlad-do-autorskej-diene-antona-bernolaka-89930.html

Slovensky Lexikalny SlovnikPodobné slovníky: